Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Chế biến gỗ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MỘC GỖ TỰ NHIÊN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

18/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN XẺ GỖ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MỘC Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MỘC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

12/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ MỘC Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MỘC Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH