Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dịch vụ/Giải trí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

25/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/07/2022

25/07/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN AN NINH - CỨU HỘ Lương: 5.500.000 Số lượng: 4

25/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/07/2022

25/08/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Content Writer Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/05/2021

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hà Nội

19/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SPA NAIL Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/08/2019

Đến khi tuyển xong