Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ QUẢNG CÁO Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TƯ VẤN VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Tân

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TIẾP THỊ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY VÀ BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH