Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Chăm sóc khách hàng (tiếng Nga) Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

14/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/02/2024

01/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu Bếp Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

14/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/02/2024

01/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

07/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổng quản lý Lương: 60.000.000 Số lượng: 1

05/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

05/02/2024

29/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Spa Lương: 26.000.000 Số lượng: 1

03/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

03/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên Gia Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

25/01/2024

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

25/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ca sĩ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

12/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

12/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhạc công Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

12/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

12/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh và Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đồng Nai

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính Nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó BP buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng BP buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám Sát Đặt phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/08/2023

09/08/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó bộ phận nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp salad Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp Á Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ phụ quán ăn, dọn dẹp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯ KÝ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BAR TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật bida Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHA CHẾ NAM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHA CHẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH