Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận nhà hàng Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

28/02/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

28/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT/NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/01/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

16/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/12/2021

Nhà ứng tuyển: Thành phố Buôn Ma Thuột

30/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/12/2021

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

29/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/12/2021

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

29/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ [PHAN THIẾT] Nhân viên Thu ngân/Phục vụ/Pha chế/ Bảo vệ cửa hàng Highlands Coffee (fulltime - part time) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/01/2021

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

18/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ [PHAN THIẾT] Quản lý cửa hàng Highlands Coffee Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/06/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

28/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SÂN VƯỜN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/06/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

28/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỂ TÂN Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

28/06/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

28/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/06/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

28/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

28/06/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

28/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÀ HÀNG Lương: 3.700.000 Số lượng: 4

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TÂN CA ĐÊM Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ BUỒNG PHÒNG Lương: 3.700.000 Số lượng: 2

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

05/07/2019

Đến khi tuyển xong