Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHA CHẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠP VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ BẾP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Bắc Bình

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Bắc Bình

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Tân

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ ĂN UỐNG NHÀ HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 05

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Tân

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Tân

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Tân

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Tân

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ BẾP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP CHÍNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 01

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (SƠN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DỌN BUỒNG PHÒNG, SÂN VƯỜN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG, SÂN VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DỌN PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM SÓC CÂY CẢNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CHẠY BÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: -1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN, BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

12/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH