Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

29/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

29/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Tân

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

04/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH