Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh - Bình Thuận Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

21/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

08/05/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

08/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẾT ẤM NO - VỀ CHUNG TEAM UNILEVER Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

06/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Khánh Hòa

06/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bán hàng , Giao nhận và NV Kế toán Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

10/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

10/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SAMSUNG VIỆT NAM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG KHU VỰC TOÀN QUỐC Lương: 8.000.000 Số lượng: 50

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Ghi đơn hàng thị trường Uniliver Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

22/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

05/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

05/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH COCA COLA Lương: 5.600.000 Số lượng: 2

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

02/10/2019

Đến khi tuyển xong