Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

12/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH VỀ LĨNH VỰC TRUYỀN HÌNH CÁP Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN TRUYỀN HÌNH CÁP Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH