Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/04/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

06/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Quản lý điểm bán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 8.000.000 Số lượng: 01

23/06/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

23/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

12/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH VỀ LĨNH VỰC TRUYỀN HÌNH CÁP Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN TRUYỀN HÌNH CÁP Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH