Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài Xế Dấu C Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

08/05/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

08/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE ĐƯA RƯỚC DẤU D Lương: 14.000.000 Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ XE NÂNG Lương: 5.800.000 Số lượng: 2

05/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

05/10/2019

Đến khi tuyển xong