Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

11/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU THUỶ SẢN/ NÔNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/09/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

08/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

08/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH