Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VẬN HÀNH KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ [Bình Thuận] Kỹ Thuật Viên Vận Hành Sản Xuất (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm, Đi Làm Ngay) Lương: 5.700.000 Số lượng: 3

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY CẤP NƯỚC Lương: 7.000.000 Số lượng: 21

07/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

07/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ca nhà máy điện gió 40MW Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/02/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Bắc Bình

15/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kế toán-Hành chính (Nữ) Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

25/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện công nghiệp - Điện tử - Điện Lạnh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH