Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phụ bếp (Commis) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP Lương: 14.000.000 Số lượng: 3

07/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

07/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ CHẠY BÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẠY BÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẠY BÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Bắc Bình

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẠY BÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẠY BÀN VÀ SHIP HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Đức Linh

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁN BÁNH HỎI Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Bắc Bình

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẠY BÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI MŨI NÉ Lương: 2.000.000 Số lượng: 3

24/11/2021

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

24/11/2021

31/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP PHỤ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH