Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ [Bình Thuận] Kỹ Thuật Viên Vận Hành Sản Xuất (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm, Đi Làm Ngay) Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong