Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VẬN HÀNH - SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 30

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Tuy Phong

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Tuy Phong

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KTV VẬN HÀNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 17

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Tuy Phong

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ TỰ ĐỘNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Tuy Phong

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN Lương: 10.000.000 Số lượng: 25

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Tuy Phong

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SỬA CHỮA XE MÁY Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Buôn Ma Thuột

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ ĐIỆN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SỬA CHỮA CƠ GIỚI CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ DIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Buôn Ma Thuột

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SẮT Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ [Bình Thuận] Kỹ Thuật Viên Vận Hành Sản Xuất (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm, Đi Làm Ngay) Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH