Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Trồng trọt/Bảo vệ thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN TRỒNG TRỌT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Bắc Bình

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SÂN VƯỜN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

29/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ [BÌNH THUẬN] - Nhân Viên Kỹ Thuật& Kinh Doanh Thuốc BVTV Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

12/07/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

12/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH