Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN NÔNG NGHIỆP Lương: 12.000.000 Số lượng: 3

15/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

20/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ XE CHUYÊN DỤNG (XE ỦI, XE TẢI, XE LU, V.v...) Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

20/04/2021

Nhà ứng tuyển: Thành phố Buôn Ma Thuột

20/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/04/2021

Đến khi tuyển xong