Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Phan Thiết Lương: 15.000.000 Số lượng: 10

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Khánh Hòa Lương: 15.000.000 Số lượng: 10

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Ninh Thuận Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

05/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Ninh Thuận

05/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Bình Thuận Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

19/10/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

19/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp Xe Máy/ Điện Máy Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

18/10/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Gia Lai Đăk Nông Lương: 15.000.000 Số lượng: 10

24/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

24/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp Xe Máy/ Điện Máy Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

24/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

24/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn trả góp kênh Xe máy tại Lagi-Bình Thuận Lương: 007 Số lượng: 3

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH TÍN CHẤP Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

11/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

11/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

08/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

08/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH