Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 300

07/12/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

07/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ (Nữ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

25/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu cước (làm việc tại Phan Rí Cửa) Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

02/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

02/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân trại bò thịt Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

09/04/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SÂN VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠP VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV BẢO VỆ Lương: 5.500.000 Số lượng: 6

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO TRÌ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ BẾP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ BỐC XẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐỐT LÒ HƠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ QUÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÀM VƯỜN CHĂM SÓC CÂY SẦU RIÊNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN NHÀ MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỘ PHẬN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 33

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỘ PHẬN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong