Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 120.000.000 Số lượng: 1

03/06/2024

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

03/06/2024

28/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN NAM CA ĐÊM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ GIÁM SÁT QUÁN CF Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH