Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kho vận/Vật tư

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG BÓC VÁC Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHO Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỎ HÀNG BÁN NƯỚC NGỌT, BIA Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI GIAO NHẬN Lương: 6.500.000 Số lượng: 10

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

07/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giám sát hàng & giao rượu - The Warehouse Phan Thiết Lương: 8.500.000 Số lượng: 1

10/11/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

10/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH