Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ĐIỆN Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ĐIỆN Lương: 10.000.000 Số lượng: 4

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỢ ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư quản lý vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quản lý tòa nhà kiêm Kỹ thuật Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

06/08/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

06/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận Bảo Trì Lương: 10.000.000 Số lượng: 15000000

23/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

23/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện tự động Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

08/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

28/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển nhân viên bảo trì Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật điện: 03 Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO TRÌ MÁY MÓC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

05/07/2019

31/07/2019

DANH MỤC NGÀNH