Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động Kỹ Thuât Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

06/02/2024

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT ĐẬU HỦ BÌNH THUẬN Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

06/09/2023

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

06/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT ĐẬU HỦ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/06/2023

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

28/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bình Thuận - Trưởng bộ phận đóng gói sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bình Thuận - Chuyên Viên R&D Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát Sản xuất Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

15/04/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH