Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bình Thuận - Trưởng bộ phận đóng gói sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bình Thuận - Chuyên Viên R&D Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát Sản xuất Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

15/04/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH