Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/12/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

26/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

29/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/10/2021

Nhà ứng tuyển: Huyện Tuy Phong

27/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 3

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển dụng: 05 (Nam, Nữ) nhân viên Kế toán (trình độ từ Trung cấp trở lên); Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

21/09/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

21/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Quản lý công nợ (làm việc tại Phan Rí Cửa) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

02/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

02/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển nhân viên kế toán Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 3

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NAM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN KHO, BÁN HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN HC-NS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

05/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

05/09/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

05/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN MUA HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

13/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN LÀM CÔNG TY ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

08/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

08/07/2019

Đến khi tuyển xong