Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT ĐẬU HỦ Lương: 5.500.000 Số lượng: 3

06/09/2023

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

06/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LÀM BÁNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP/ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

05/07/2019

09/07/2019

DANH MỤC NGÀNH