Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯỢC SĨ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯỢC SĨ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC BÌNH THUẬN Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trình dược viên (Nhân viên Kinh doanh)_ khu vực Bình Thuận Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

31/01/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

31/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH