Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh thị trường Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 30

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Tuy Phong

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Tân

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Buôn Ma Thuột

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Buôn Ma Thuột

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/07/2021

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

29/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH