Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT ĐIỆN - NƯỚC VÀ NGHIỆM THU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

05/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HỒ Lương: 10.000.000 Số lượng: 15

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG (GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY NHÀ KHÔNG ĐỂ Ở) Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ, BẢO TRÌ, VỆ SINH PIN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ, BẢO TRÌ, VỆ SINH PIN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ, BẢO TRÌ, VẸ SINH PIN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ NHÔM KÍNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH