Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cán bộ QS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

04/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cán bộ kỹ thuật hiện trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/03/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

04/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát công trình Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

21/05/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

21/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư giám sát (Nam Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

25/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

04/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

04/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

08/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

08/07/2019

Đến khi tuyển xong