Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nghành nghề khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên bán hàng các sản phẩm phụ tùng, bộ phận rời của các loại xe ô tô, xe tải bằng vật liệu composite Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/07/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

11/07/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CA SĨ Lương: 10.000.000 Số lượng: 4

09/07/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/07/2024

25/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà quản lý Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

03/07/2024

Nhà ứng tuyển: Huyện Đức Linh

03/07/2024

19/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

01/07/2024

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

01/07/2024

19/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/06/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/06/2024

30/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/06/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/06/2024

30/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/06/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/06/2024

30/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia Lương: 31.000.000 Số lượng: 1

10/06/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

10/06/2024

26/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

27/05/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

27/05/2024

20/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ QUẢNG CÁO Lương: 7.500.000 Số lượng: 2

13/05/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔNG QUẢN LÝ GOLF Lương: 140.000.000 Số lượng: 1

08/03/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

08/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KÝ THUẬT VIÊN Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

30/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

30/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

19/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

19/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ gia công đồ da Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ THI CÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SỬA CHỮA Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỐC VÁC Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁC SĨ NHI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH