Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông, lâm, ngư

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

20/03/2024

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

20/03/2024

05/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

20/03/2024

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

20/03/2024

05/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

20/03/2024

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

20/03/2024

05/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động Kỹ Thuât Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/03/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ lao động kỹ thuật Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

22/01/2024

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

22/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát hàng hóa Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

22/01/2024

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

22/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

10/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

10/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Bắc Bình

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂN NUÔI THÚ Y Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN TRỒNG CÂY Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Buôn Ma Thuột

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỐC XẾP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC, TÁCH THỬA Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐAN LÁT Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN PHÂN LOẠI HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần người làm thanh long Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG ĐÓNG GÓI THANH LONG Lương: 5.000.000 Số lượng: 35

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN HẢI SẢN Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN XÉ MỰC Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH