Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

09/05/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

12/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

26/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/09/2019

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

17/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH