Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN GIA CÔNG THIẾT BỊ MÁY Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Tuy Phong

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 04

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN TIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN TIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HẢI SẢN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MÁY Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH