Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Chế biến hải sản

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia Lương: 23.000.000 Số lượng: 1

28/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

28/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN MỰC KHÔ Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH Lương: 8.000.000 Số lượng: 20

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH