Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề May mặc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAY, THỢ PHỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 475

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Tân

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MAY Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MAY Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH