Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hành chánh nhân sự

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Lương: 17.000.000 Số lượng: 1

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: Huyện Tuy Phong

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng hành chính nhân sự Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

25/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Quản lý tài liệu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

04/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

07/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH