Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hành chánh nhân sự

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Quản lý tài liệu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

04/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

07/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH