Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Mầm non

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp Vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO MẪU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIỮ TRẺ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/07/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

28/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH