Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Nhiệt - Lạnh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỆN (LẮP RÁP) Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỆN LẠNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KHUÂN VÁC ĐÁ CÂY Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHỈ HUY TRƯỞNG Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

25/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH