Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bất động sản

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BỘ PHẬN MAKETING Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

13/03/2024

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

13/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

09/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

09/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH