Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Trung

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH VIÊN TRUNG - VIỆT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/04/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/04/2024

23/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/04/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

09/04/2024

23/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phiên dịch tiếng Trung Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VĂN PHIÊN DỊCH tiếng trung Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

10/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH