Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN ĐỐC Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Tân

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên CONTENT Lương: 80.000.000 Số lượng: 10

16/05/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

16/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH