Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Bắc Bình

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIỮ TRẺ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

16/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Tân

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 12

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO MẪU Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CAN THIỆP Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thành phố Buôn Ma Thuột

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN Lương: 008 Số lượng: 2

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIA SƯ TIẾNG ANH HỌC SINH NAM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/09/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

17/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH