Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (QC) Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

06/09/2023

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Bắc

06/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC NAM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỘ PHẬN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

06/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thành phố Phan Thiết

06/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH