Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 10

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đồng Nai

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

29/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân khai thác Lương: 9.300.000 Số lượng: 50

21/09/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

21/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

22/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển lao động phổ thông Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

Đến khi tuyển xong