Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

28/11/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

28/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 41

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Tuy Phong

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

19/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ XÂY Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI Lương: 5.000.000 Số lượng: 40

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ LÀM ĐÁ Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIÊU KHẮC GỖ Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ HỒ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN XÚC CÁT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÀM GẠCH MEN Lương: 5.000.000 Số lượng: 50

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỐC HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ HỒ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN ĐÓNG TỦ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: 5.000.000 Số lượng: 25

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

17/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN QUẶNG TITAN Lương: 10.000.000 Số lượng: 11

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Thị xã Lagi

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN MỦ CAO SU Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

15/12/2022

Nhà ứng tuyển: Huyện Tánh Linh

15/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐỔ XĂNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KHUÂN VÁC ĐÁ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

13/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 10

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đồng Nai

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

29/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân khai thác Lương: 9.300.000 Số lượng: 50

21/09/2020

Nhà ứng tuyển: Huyện Hàm Thuận Nam

21/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

22/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển lao động phổ thông Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH