THÔNG TIN CHI TIẾT LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH  Quay lại

NGUYỄN THỊ THANH TRANG
01/01/1978
Nữ
PHONG NẪM, PHAN THIẾT
Đài Loan

DANH MỤC XUẤT CẢNH

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến