THÔNG TIN CHI TIẾT LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH  Quay lại

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
01/01/1978
Nữ
PHÚ THỦY-PHAN THIẾT
Đài Loan

DANH MỤC XUẤT CẢNH

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến