THÔNG TIN CHI TIẾT LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH  Quay lại

TRẦN VĂN HIẾU
01/01/1995
Nam
CẨM XUYÊN - HÀ TỈNH
Nhật Bản
DU HỌC

DANH MỤC XUẤT CẢNH

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến