THÔNG TIN CHI TIẾT LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH  Quay lại

NGUYỄN VĂN DỐP
01/01/1983
Nam
LÂM ĐỒNG
Nhật Bản

DANH MỤC XUẤT CẢNH

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến