THÔNG TIN

RALS QUỐC TẾ
Mã công ty 1332
Địa chỉ Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
Người liên hệ Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
Số điện thoại Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
Số Fax Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
Thư điện tử Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
Số lần đăng tuyển 9

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
LÁI XE NÂNG 06/10/2019 06/10/2019 Thành phố Phan Thiết 251
QC NAM 06/10/2019 06/10/2019 Thành phố Phan Thiết 205
TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT 06/10/2019 02/10/2019 Thành phố Phan Thiết 227
NHÂN VIÊN ĐỐT LÒ HƠI 06/10/2019 06/10/2019 Thành phố Phan Thiết 200
BẢO TRÌ 06/10/2019 11/09/2019 Thành phố Phan Thiết 276
GIÁM SÁT SẢN XUẤT 06/10/2019 24/09/2019 Thành phố Phan Thiết 202
TẠP VỤ 06/10/2019 27/09/2019 Thành phố Phan Thiết 188
GIÁM SÁT BẢO TRÌ 06/10/2019 25/09/2019 Thành phố Phan Thiết 283
CÔNG NHÂN 06/10/2019 20/09/2019 Thành phố Phan Thiết 251