THÔNG TIN

TRANGTRINOITHAT
Mã công ty 1312
Địa chỉ Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
Người liên hệ Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
Số điện thoại Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
Số Fax Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
Thư điện tử Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
Số lần đăng tuyển 6

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
TÀI XẾ XE NÂNG 05/10/2019 10/09/2019 Thành phố Phan Thiết 207
TẠP VỤ 05/10/2019 05/09/2019 Thành phố Phan Thiết 162
NHÂN VIÊN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 05/10/2019 05/09/2019 Thành phố Buôn Ma Thuột 199
NHÂN VIÊN KINH DOANH 05/10/2019 05/10/2019 Thành phố Phan Thiết 207
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 05/10/2019 05/10/2019 Thành phố Phan Thiết 225
KẾ TOÁN BÁN HÀNG 05/10/2019 05/10/2019 Thành phố Phan Thiết 202