THÔNG TIN ỨNG VIÊN - AO CÔNG BÌNH  Quay lại

AO CÔNG BÌNH
Lượt xem 201
Mời phỏng vấn 0 doanh nghiệp
Đã phỏng vấn 0 doanh nghiệp
Ngày tạo hồ sơ 22/10/2021
THÔNG TIN CHI TIẾT ỨNG VIÊN
Tên ứng viên AO CÔNG BÌNH
Ngày sinh 12/10/1985
Giới tính Nam
Chiều cao 1.70 (cm)
Cân nặng 75 (kg)
Hôn nhân Độc thân
Địa chỉ Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
Điện thoại Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
E-mail Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
TRÌNH ĐỘ VÀ CHUYÊN MÔN
Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học
Ngành nghề Bác sỹ đa khoa
Trình độ ngoại ngữ
Trình độ tin học
Bằng cấp khác
Kinh nghiệm 10 tháng
NGUYỆN VỌNG VÀ GHI CHÚ
Chức vụ mong muốn Trưởng phòng
Mức lương mong muốn Thỏa Thuận
Giờ làm việc mong muốn Giờ hành chính
Hình thức công ty mong muốn Không yêu cầu
Tình trạng tàn tật Không
Loại chính sách Bộ đội xuất ngũ
Nơi làm việc mong muốn - Tỉnh Bình Thuận
Công việc đã làm Từ 9/2013 – 5/2016 ;  Trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty Cổ Phần Nhựa Duy Tân From 9/2013 - 5/2016;  Sự HR manager of Duy Tan Plastic Joint Stock Company Từ năm 6/2016 -2/2019:  Trưởng Phòng Hành Chính Nhân sư Công Ty Cổ Phần Dệt May Đông Khánh From 6/2016 to 03/2021:  HR Administration Manager Dong Khanh Textile and Garment Joint Stock Company. Mô tả công việc(Job description) o Tuyển dụng& đào tạo: Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các bộ phận, tổng hợp và báo cáo cho Gíam đốc nhân sự để triển khai kế hoạch tuyển dụng theo Qui trình tuyển dụng o o Recruitment & training: Receive the recruiting needs of departments, summarize and report to HR manager to deploy recruitment plan according to Recruitment Process o Soạn hợp đồng lao động: Thực hiện soạn hợp đồng lao động thử việc, theo dõi đánh giá của các bộ phận và soạn hợp đồng lao động chính thức cho người lao động Prepare labor contracts: Compose probationary labor contracts, monitor the evaluation of the departments and prepare the official labor contract for the employees o Chấm công/tính lương: Thực hiện việc chấm công cho người lao động hàng ngày, công tăng ca và tổng hợp tính lương, phép năm và các phụ cấp hàng tháng nếu có. o Attendance / salary calculation: Performing timekeeping for daily employees, overtime and summing up salary, annual leave and monthly allowances, if any. o Xây dựng và đánh giá KPI: Thức hiện bám sát vào đánh giá năng lực và mức hoàn thành công việc trên KPI cho từng nhân viên Develop and evaluate KPI: Performing close to assessing capacity and level of work completion on KPI for each employee o Thực hiện chính sách BHXH, BHYT và BHTN: Chịu trách thực hiện công tác tăng giảm bảo hiểm, các chính sách chế độ thai sản, chế độ ốm đau cho người lao động theo đúng qui định Thực hiện báo cáo quĩ lương hàng tháng, quí, năm và báo cáo chuyển nộp quĩ lương BHXH hàng tháng Implementing policies on social insurance, health insurance and unemployment insurance: Responsible for implementing the work of increasing and reducing insurance, policies on maternity and sickness for employees in accordance with regulations Report monthly, quarterly, yearly salary fund and report to pay monthly social insurance fund Chính sách phúc lợi khác:( Other welfare policies:) - Tham gia thực hiện các phong trào sự kiện theo qui chế chính sách của công ty Participate in implementing event movements according to company policy - Thực hiện cập nhận danh sách và đề xuất thưởng bình bầu cho người lao động theo qui định và chính sách của Công ty. - Thực hiện giải quyết các chế độ thanh toán thôi việc cho CBCNV công ty sau thôi việc theo qui định của Luật lao động và qui chế công ty. Make updates to the list and propose to vote for employees according to the Company's policies and regulations. o Liên hệ làm việc với cơ quan bảo hiểm và Sở lao động thương binh và xã hội Tỉnh Long An; Contact to work with insurance agencies and Department of Labor, Invalids and Social Affairs in Long An Province; Công tác nhân sự (Human resource work) o Kiểm soát kế hoạch tuyển dụng. Control the recruitment plan. o Kiểm soát hồ sơ nhân sự. Control personnel records. o Kiểm soát hợp đồng lao động.
Kỹ năng
Ghi chú