Tin tức việc làm

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần tuyển vào làm việc tại các vị trí sau 08/08/2023

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có lý lịch rõ ràng;
d) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
f) Có văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

Ban Quản lý các KCN thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ phục vụ như sau 29/06/2023

I. YÊU CẦU: 
 - Nam từ 18-50 tuổi.
 - Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên.
 - Sức khỏe tốt.
 - Lý lịch rõ ràng, không tiền án tiền sự.

Tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại 14/03/2023

THÔNG BÁO

Tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại

Công ty TNHH Hanyang Electronic Việt Nam

(ấp Phú Phong 3, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh)

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến