Tin tức việc làm

Tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại 14/03/2023

THÔNG BÁO

Tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại

Công ty TNHH Hanyang Electronic Việt Nam

(ấp Phú Phong 3, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh)

Tuyển dụng phiên giao dịch việc làm ngày 24/02/2023 08/02/2023

Công Ty TNHH Fine Fruit Asia

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên văn phòng và xuất nhập khẩu (Tiếng Anh)

Số lượng tuyển dụng: 01 nhân sự

TUYỂN DỤNG PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 24/02/2023 08/02/2023

Công Ty TNHH Fine Fruit Asia 

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên vận hành máy VHT và kho lạnh

Số lượng tuyển dụng: 02 nhân sự

Tuyển dụng phiên giao dịch việc làm ngày 24/02/2023 08/02/2023

Công Ty TNHH Fine Fruit Asia

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Giám Đốc (Tiếng Anh)

Số lượng tuyển dụng: 01 nhân sự

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến