Tin tức xuất Khẩu Lao Động

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CHLB ĐỨC (KHÓA 6 NĂM HỌC 2020-2021) 25/12/2019

Ngày 12/12/2019, Trung tâm Lao động ngoài nước có Công văn số 1237/TTLĐNN-TCLĐ về việc thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức – Khóa 6 (năm 2020 – 2021). Theo kế hoạch, trong năm 2020 Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Công ty Vivantes tuyển chọn ứng viên Khóa 6 (năm 2020 – 2021) đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh theo Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty Vivantes. Các điều kiện đăng ký dự tuyển, thành phần hồ sơ, quyền lợi của ứng viên, chi phí… (có thông báo kèm theo). Thời gian nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 15/12/2019 đến ngày 21/02/2020.

TỔ CHỨC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THI TIẾNG HÀN CHƯƠNG TRÌNH EPS TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO NĂM 2020 12/12/2019

Để tổ chức cho người lao động đăng ký thi tiếng Hàn Chương trình EPS theo Công văn số 5378/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 06/12/2019 của Bộ Lao động - TB&XH về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020 (gọi tắt là Công văn số 5378) và Công văn số 1202/TTLĐNN-TCLĐ ngày 06/12/2019 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2020 theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo (gọi tắt là Công văn số 1202), Sở Lao động - TB&XH đề nghị các Trung tâm và Phòng Lao động – TB&XH các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là đơn vị) thực hiện

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến